Ἀλέξανδρος (Alexandros)

dalla stessa parola (della prima parte) di ἀλέκτωρ e ἀνήρ
Numero Strong: G223
nome maschile

Alessandro = "difensore dell'uomo"
1) figlio di Simone di Cirene che portò la croce di Gesù Marco 15:21
2) un certo uomo della famiglia del sommo sacerdote Atti 4:6
3) un certo ebreo Atti 19:33
4) un certo ramaio che si oppose all'apostolo Paolo 1Timoteo 1:20

Ἀλέξανδρον: acc. sing.
Ἀλέξανδρος: nom. sing.
Ἀλεξάνδρου: gen. sing.

(+) Alessandro: 1
Alessandro: 4
di Alessandro: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω