Ἀμφίπολις (Amfipolis)

dalla radice di ἀμφότεροι e πόλις
Numero Strong: G295
nome località

Amfipoli = "una città circondata dal mare"
1) una città della Macedonia, così chiamata perché il fiume Strimon scorreva intorno ad essa

Ἀμφίπολιν: acc. sing.

(+) Amfipoli: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω