Ἀσύγκριτος (Asugkritos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da συγκρίνω
Numero Strong: G799
nome maschile

Asincrito = "incomparabile"
1) un cristiano sconosciuto di Roma salutato da Paolo

Ἀσύγκριτον: acc. sing.

Asincrito: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω