ἴασις (iasis)

da ἰάομαι
TDNT - 3: 194,344
Numero Strong: G2392
sostantivo femminile

1) guarigione, cura
+ εἰς: guarire

ἰάσεις: acc. pl.
ἰάσεως: gen. sing.
ἴασιν: acc. sing.

guarire: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω