ἐκλείπω (ekleipô)

da ἐκ e λείπω
Numero Strong: G1587
verbo

1) fallire
   1a) lasciare fuori, omettere, passare oltre
   1b) lasciare, abbandonare
2) fallire
   2a) lasciare stare, cessare, fermare
   2b) della debolezza o eclisse della luce del sole e della luna

ἐκλείψουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐκλίπῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐκλιπόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.

avere fine: 1
oscurare: 1
venire a mancare: 1
venire meno: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω