ἐκπίπτω (ekpiptô)

da ἐκ e πίπτω
TDNT - 6: 167,846
Numero Strong: G1601
verbo

1) cadere fuori di, cadere giù da, cadere
2) metaforicamente
   2a) cadere da una cosa, perderla
   2b) perire, cadere
      2b1) cadere da un luogo dove non si può stare
      2b2) caduta da una posizione
      2b3) cadere debolmente, cadere al terreno, essere senza effetto
         2b3a) della promessa divina di salvezza

ἐκπέπτωκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἐκπεσεῖν: att. aor. inf.
ἐκπέσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἐκπέσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἐκπέσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἐξέπεσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐξεπέσατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐξέπεσεν: 3sing. att. aor. ind.

cadere: 4
cadere a terra: 1
gettare: 1
incagliare: 1
scadere: 2
urtare: 1
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω