ἐκστρέφομαι (ekstrefomai)

da ἐκ e στρέφω
Numero Strong: G1612
verbo

1) girare o torcere fuori, strappare
2) girare l'interno fuori, invertire
3) cambiare per il peggiore, pervertire, corrompere

ἐξέστραπται: 3sing. pass. pf. ind.

traviare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω