ἐμπίπτω (empiptô)

da ἐν e πίπτω
Numero Strong: G1706
verbo

1) cadere in
   1a) cadere fra ladri
   1b) caduta nel potere di un altro

ἐμπεσεῖν: att. aor. inf.
ἐμπέσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐμπεσόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἐμπεσοῦνται: 3pl. med. fut. ind.
ἐμπίπτουσιν: 3pl. att. pres. ind.

(+ἀμφότεροι) cadere: 1
cadere: 5
imbattere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω