ἐμπαίζω (empaizô)

da ἐν e παίζω
TDNT - 5: 630,758
Numero Strong: G1702
verbo

1) giocare con
   1a) beffare
   1b) ingannare

ἐμπαίζειν: att. pres. inf.
ἐμπαίζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐμπαῖξαι: att. aor. inf.
ἐμπαίξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐμπαίξουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐμπαιχθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἐνέπαιζον: 3pl. att. impf. ind.
ἐνέπαιξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐνεπαίχθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+αὐτός) schernire: 2
(+) schernire: 1
beffare: 4
schernire: 6
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω