ἐπακροάομαι (epakroaomai)

da ἐπί e la radice di ἀκροατής
Numero Strong: G1874
verbo

1) ascoltare

ἐπηκροῶντο: 3pl. med. impf. ind.

ascoltare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω