ἐπιγίνομαι (epiginomai)

da ἐπί e γίνομαι
Numero Strong: G1920
verbo

1) diventare o accadere dopo
   1a) essere nato dopo che
2) venire, arrivare: di tempo
3) sorgere, saltare

ἐπιγενομένου: med. aor. ptc. gen. sing. masc.

levare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω