ἐπικαλέω (epikaleô)

da ἐπί e καλέω
TDNT - 3: 496,*
Numero Strong: G1941
verbo

1) dare un nome, soprannominare
   1a) permettere di attribuire un cognome
2) essere chiamato per qualcuno
3) addossare qualcosa a qualcuno
   3a) gridare contro qualcuno
   3b) addebitare qualcosa a qualcuno come un crimine o rimprovero
   3c) chiamare qualcuno a comparire per un'accusa, fare causa per un crimine
   3d) biasimare, accusare
4) invocare
   4a) chiamare per sé stesso, nel proprio conto
      4a1) qualcuno come aiutante
      4a2) come testimone
      4a3) come giudice
      4a4) fare appello
5) invocare pronunciando il nome di Dio
   5a) un'espressione che deriva dal fatto che le preghiere a Dio di solito iniziavano con un'invocazione del nome divino

ἐπεκάλεσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπεκέκλητο: 3sing. med. ppf. ind.
ἐπεκλήθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπικαλεῖσθαι: pass. pres. inf.
ἐπικαλεῖσθε: 2pl. med. pres. ind.
ἐπικαλεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
ἐπικαλεσάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπικαλεσαμένου: med. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἐπικαλέσασθαι: med. aor. inf.
ἐπικαλέσηται: 3sing. med. aor. cong.
ἐπικαλέσωνται: 3pl. med. aor. cong.
ἐπικαλοῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
ἐπικαλουμένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἐπικαλούμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc., pass. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἐπικαλούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐπικαλουμένου: pass. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἐπικαλουμένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἐπικαλουμένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἐπικέκλησαι: 2sing. med. pf. ind.
ἐπικέκληται: 3sing. pass. pf. ind.
ἐπικληθεὶς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπικληθὲν: pass. aor. ptc. acc. sing. neut.
ἐπικληθέντα: pass. aor. ptc. acc. sing. masc.

(+) appellare a: 1
(+) dire: 4
(+) soprannominare: 1
(+ὅς) dire: 1
(+ἄν) invocare: 1
appellare a: 2
chiamare: 3
dire: 1
interporre appellare: 1
invocare: 12
io appellare a: 1
soprannominare: 1
tu appellare a: 1
Totale: 30

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω