ἐπιλύω (epiluô)

da ἐπί e λύω
TDNT - 4: 337,543
Numero Strong: G1956
verbo

1) sciogliere, slegare
2) chiarire (una controversia), decidere, stabilire
3) spiegare (quello che è oscuro e difficile da capire)

ἐπέλυεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐπιλυθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

risolvere: 1
spiegare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω