ἐπισκοπέω (episkopeô)

da ἐπί e σκοπέω
TDNT - 2: 599,244
Numero Strong: G1983
verbo

1) guardare, ispezionare, sorvegliare, badare, curare
   1a) della cura della chiesa che è affidata agli anziani
   1b) guardare attentamente, stare attento

ἐπισκοποῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

sorvegliare: 1
vigilare bene: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω