ἐπιτίθημι (epitithêmi)

da ἐπί e τίθημι
TDNT - 8: 159,1176
Numero Strong: G2007
verbo

1) nella voce attiva
   1a) mettere o disporre su
   1b) aggiungere
2) nella voce media
   2a) avere qualcosa messo su, chiedere di avere qualcosa messa su
   2b) posare o gettarsi su
   2c) attaccare, assalire

ἐπέθεντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐπέθηκαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπέθηκεν, ἐπέθηκέν: 3sing. att. aor. ind.
ἐπετίθεσαν: 3pl. att. impf. ind.
ἐπιθεῖναι: att. aor. inf.
ἐπιθεὶς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιθέντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἐπιθέντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐπιθέντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἐπίθες: 2sing. att. aor. imptv.
ἐπιθῇ: 3sing. att. aor. cong.
ἐπιθῇς: 2sing. att. aor. cong.
ἐπιθήσει: 3sing. att. fut. ind.
ἐπιθήσεταί: 3sing. med. fut. ind.
ἐπιθήσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἐπιθῶ: 1sing. att. aor. cong.
ἐπιτιθέασιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐπιτίθει: 2sing. att. pres. imptv.
ἐπιτιθεὶς: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐπιτίθεσθαι: pass. pres. inf.
ἐπιτίθησιν: 3sing. att. pres. ind.

(+αὐτός) imporre: 1
(+πληγή) ferire: 1
(+σύ) imporre: 1
addosso: 1
aggiungere: 2
dare: 1
imporre: 14
mettere: 7
mettere mano addosso: 1
porre: 6
porre su: 1
posare: 2
rifornire: 1
Totale: 39

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω