ἐξανίστημι (exanistêmi)

da ἐκ e ἀνίστημι
TDNT - 1: 368,60
Numero Strong: G1817
verbo

1) fare sorgere, sorgere, produrre
2) alzarsi (in una riunione per parlare)

ἐξαναστήσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐξανέστησαν: 3pl. att. aor. ind.

dare: 2
non tradotto: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω