ἐξομολογέω (exomologeô)

da ἐκ e ὁμολογέω
TDNT - 5: 199,687
Numero Strong: G1843
verbo

1) confessare
2) professare
   2a) riconoscere apertamente e gioiosamente
   2b) all'onore di qualcuno: celebrare, lodare
   2c) professare che qualcuno farà qualcosa, promettere, andare d'accordo, impegnare

ἐξομολογεῖσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἐξομολογήσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἐξομολογήσηται: 3sing. med. aor. cong.
ἐξομολογήσομαί: 1sing. med. fut. ind.
ἐξομολογοῦμαί: 1sing. med. pres. ind.
ἐξομολογούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐξωμολόγησεν: 3sing. att. aor. ind.

celebrare: 1
confermare: 2
confessare: 3
dare gloriare: 1
essere di accordare: 1
rendere lodare: 2
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω