ἀδιάλειπτος (adialeiptos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da una parola composta da διά e λείπω
Numero Strong: G88
aggettivo

1) senza interruzione, incessante, continuo

ἀδιάλειπτον: acc. sing. femm.
ἀδιάλειπτος: nom. sing. femm.

continuare: 1
regolare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω