ἀφορίζω (aforizô)

da ἀπό e ὁρίζω
TDNT - 5: 454,728
Numero Strong: G873
verbo

1) marcare da altri mettendo confini, limitare, separare, dividere
   1a) in senso negativo: escludere come malfamato
   1b) in senso positivo: nominare, mettere da parte per uno scopo particolare

ἀφορίζει: 3sing. att. pres. ind.
ἀφοριοῦσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἀφορίσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀφορίσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀφορίσει: 3sing. att. fut. ind.
ἀφορίσθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
ἀφορίσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀφώριζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἀφώρισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀφωρισμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.

(+ἐγώ) mettere da parte: 1
(+ἑαυτοῦ) separare: 1
mettere a parte: 1
prescegliere: 1
scacciare: 1
separare: 5
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω