ἀφροσύνη (afrosunê)

da ἄφρων
TDNT - 9: 220,1277
Numero Strong: G877
sostantivo femminile

1) sciocchezza, follia
2) avventatezza
+ ἐν: scioccamente

ἀφροσύνῃ: dat. sing.
ἀφροσύνη: nom. sing.
ἀφροσύνης: gen. sing.

(+ἐν) pazzia: 2
di folleggiare: 1
stoltezza: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω