ἀγνοέω (agnoeô)

da ἄλφα (come una particella negativa) e νοέω
TDNT - 1: 115,18
Numero Strong: G50
verbo

1) essere ignorante, non conoscere
2) non capire, essere ignoto
3) errare o peccare per sbaglio, sbagliare

ἀγνοεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἀγνοεῖν: att. pres. inf.
ἀγνοεῖται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀγνοεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
ἀγνοήσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀγνοοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀγνοούμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀγνοούμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀγνοοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀγνοοῦσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀγνοῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠγνόουν: 3pl. att. impf. ind.

(+σύ) essere in ignorare: 2
(+σύ) ignorare: 4
ignorare: 8
non capire: 2
non riconoscere: 2
per ignorare: 1
sconoscere: 2
senza conoscere: 1
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω