ἀκατάκριτος (akatakritos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da κατακρίνω
TDNT - 3: 952,469
Numero Strong: G178
aggettivo

1) non ancora giudicato, punito senza essere processato

ἀκατάκριτον: acc. sing. masc.
ἀκατακρίτους: acc. pl. masc.

non condannare: 1
senza che condannare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω