ἀκατάπαυστος (akatapaustos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da καταπαύω
Numero Strong: G180
aggettivo

1) incapace di cessare, incessante
2) non acquietato, che non può essere acquietato

ἀκαταπαύστους: acc. pl. masc.

non smettere di: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω