ἀλλοτριεπίσκοπος (allotriepiskopos)

da ἀλλότριος e ἐπίσκοπος
TDNT - 2: 620,244
Numero Strong: G244
sostantivo maschile

1) uno che prende la sovrintendenza degli affari che appartengono ad altri e non a lui, che bada a fatti altrui

ἀλλοτριεπίσκοπος: nom. sing.

immischiare in fare altro: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω