ἀμίαντος (amiantos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da μιαίνω
TDNT - 4: 647,593
Numero Strong: G283
aggettivo

1) incorrotto, non sporcato
   1a) libero da alterazioni e mutamenti della forma, o da quello che contrasta forza e vigore


ἀμίαντον: acc. sing. femm.
ἀμίαντος: nom. sing. femm., nom. sing. masc.

immacolato: 1
non macchiare: 1
senza macchiare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω