ἀμετάθετος (ametathetos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da μετατίθημι
Numero Strong: G276
aggettivo

1) immutabile, non trasposto, non trasferito, fisso, inalterabile

ἀμετάθετον: acc. sing. neut.
ἀμεταθέτων: gen. pl. neut.

immutabilità: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω