ἀμετανόητος (ametanoêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da μετανοέω
TDNT - 4: 1009,636
Numero Strong: G279
aggettivo

1) che non accetta cambiamenti di idea, impenitente

ἀμετανόητον: acc. sing. femm.

impenitenza: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω