ἀνόητος (anoêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da νοέω
TDNT - 4: 961,636
Numero Strong: G453
aggettivo

1) non compreso, inintelligibile
2) senza comprensione, poco saggio, sciocco

ἀνόητοι: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
ἀνόητοί: nom. pl. masc.
ἀνοήτοις: dat. pl. masc.
ἀνοήτους: acc. pl. femm.

insensato: 5
verso ignorare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω