ἀναντίρρητος (anantirrêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una parola composta da ἀντί e ῥέω
Numero Strong: G368
aggettivo

1) che non può essere contraddetto, innegabile
+ : contro cui non si può parlare

ἀναντιρρήτων: gen. pl. neut.

incontestabilità: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω