ἀνεπαίσχυντος (anepaischuntos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da una parola composta da ἐπί e αἰσχύνομαι
Numero Strong: G422
aggettivo

1) che non deve vergognarsi

ἀνεπαίσχυντον: acc. sing. masc.

che non avere di che vergognare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω