ἀνομία (anomia)

da ἄνομος
TDNT - 4: 1085,646
Numero Strong: G458
sostantivo femminile

1) la condizione di essere senza legge
   1a) perché ignorante di essa
   1b) perché la viola
2) disprezzo e violazione di legge, iniquità, cattiveria
+ ποιέω: trasgredire la legge

ἀνομία: nom. sing.
ἀνομίᾳ: dat. sing.
ἀνομίαι: nom. pl.
ἀνομίαν: acc. sing.
ἀνομίας: gen. sing.
ἀνομιῶν: gen. pl.

(+ὁ ἐργάζομαι ὁ) malfattore: 1
(+ποιέω) trasgredire legge: 1
di iniquità: 1
empietà: 1
iniquità: 9
peccare: 1
violare di legge: 1
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω