ἀντάλλαγμα (antallagma)

da una parola composta da ἀντί e ἀλλάσσω
TDNT - 1: 252,40
Numero Strong: G465
sostantivo neutro

1) quello che è dato per un'altra cosa come scambio
2) quale che è dato per tenere o acquisire una cosa

ἀντάλλαγμα: acc. sing.

in cambiare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω