ἀποδίδωμι (apodidômi)

da ἀπό e δίδωμι
TDNT - 2: 167,166
Numero Strong: G591
verbo

1) consegnare, dare via per il proprio profitto quello che appartiene a sé, vendere
2) ricompensare, adempire quello che è dovuto
   2a) saldare un debito, salario, tributo, tasse, prodotto dovuto
   2b) cose promesse sotto giuramento
   2c) il dovere coniugale
   2d) rendere conto
3) restituire, ripristinare
4) contraccambiare, ricompensare in senso positivo o negativo

ἀπέδετο: 3sing. med. aor. ind.
ἀπεδίδουν: 3pl. att. impf. ind.
ἀπέδοντο: 3pl. med. aor. ind.
ἀπέδοσθε: 2pl. med. aor. ind.
ἀπέδωκεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποδιδόναι: att. pres. inf.
ἀποδιδόντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀποδιδότω: 3sing. att. pres. imptv.
ἀποδιδοῦν: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ἀποδίδωμι: 1sing. att. pres. ind.
ἀποδίδωσιν: 3sing. att. pres. ind.
ἀποδοθῆναι: pass. aor. inf.
ἀπόδος: 2sing. att. aor. imptv.
ἀπόδοτε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀποδοῦναι: att. aor. inf.
ἀποδοὺς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποδῷ: 3sing. att. aor. cong.
ἀποδῷς: 2sing. att. aor. cong.
ἀποδώσει: 3sing. att. fut. ind.
ἀποδώσεις: 2sing. att. fut. ind.
ἀποδώσοντες: att. fut. ptc. nom. pl. masc.
ἀποδώσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
ἀποδώσω: 1sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) usare: 1
(+λόγος) giustificare: 1
(+ἐγώ) rimborsare: 1
assegnare: 1
da dare: 1
dare: 3
dare ricompensare: 2
mezzo per pagare: 1
ne dare ricompensare: 1
non tradotto: 1
pagare: 9
porta: 1
produrre: 1
rendere: 21
vendere: 2
vendicare: 1
Totale: 48

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω