ἀντιπίπτω (antipiptô)

da ἀντί e πίπτω (inclusa la sua alternativa)
Numero Strong: G496
verbo

1) cadere su, correre contro
2) essere avverso, opporsi, resistere

ἀντιπίπτετε: 2pl. att. pres. ind.

opporre resistere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω