ἀντιστρατεύομαι (antistrateuomai)

da ἀντί e στρατεύομαι
Numero Strong: G497
verbo

1) fare una spedizione militare, o entrare nel campo di battaglia, contro qualcuno
2) opporsi, fare guerra contro

ἀντιστρατευόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.

combattere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω