ἀνυπότακτος (anupotaktos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da ὑποτάσσω
TDNT - 8: 47,1156
Numero Strong: G506
aggettivo

1) non assoggettato
2) che non può essere controllato, disubbidiente, indisciplinato, refrattario

ἀνυπότακτα: acc. pl. neut.
ἀνυπότακτοι: nom. pl. masc.
ἀνυποτάκτοις: dat. pl. masc.
ἀνυπότακτον: acc. sing. neut.

insubordinazione: 1
non soggettare: 1
ribellare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω