ἀπέχω (apechô)

da ἀπό e ἔχω
TDNT - 2: 828,286
Numero Strong: G568
verbo

1) avere
   1a) tenere lontano, impedire
   1b) avere completamente o totalmente, avere ricevuto
   1c) essere abbastanza, sufficiente
2) essere via, assente, distante
3) tenersi lontano, astenersi
"avere" in Matteo 6:2, è modificato con un prefisso che cambia il suo significato a un "avere completamente" e veniva usato comunemente sugli scontrini per volere dire "completamente pagato". Non c'era nessun pagamento o servizio dopo la fine della transazione.

ἀπεῖχεν: 3sing. att. impf. ind.
ἀπέχει: 3sing. att. pres. ind.
ἀπέχεσθαι: med. pres. inf.
ἀπέχεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἀπέχετε: 2pl. att. pres. ind.
ἀπέχῃς: 2sing. att. aor. cong.
ἀπέχοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
ἀπέχουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἀπέχουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀπέχω: 1sing. att. pres. ind.

astenere: 5
astenere da: 1
avere: 4
bastare: 1
distare: 1
essere: 3
lontano: 1
riavere: 1
ricevere: 1
trovare: 1
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω