ἀπέραντος (aperantos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una derivata secondaria di πέραν
Numero Strong: G562
aggettivo

1) attraverso cui non si può passare, illimitato, senza fine

ἀπεράντοις: dat. pl. femm.

senza fine: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω