ἀπαίδευτος (apaideutos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una parola derivata da παιδεύω
TDNT - 5: 596,753
Numero Strong: G521
aggettivo

1) senza istruzione, ignorante, maleducato

ἀπαιδεύτους: acc. pl. femm.

insensato: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω