ἀπαλλοτριόομαι (apallotrioomai)

da ἀπό ed una parola derivata da ἀλλότριος
TDNT - 1: 265,43
Numero Strong: G526
verbo

1) alienare
2) essere escluso dalle proprie amicizie ed intimità
+ : essere alienato da

ἀπηλλοτριωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἀπηλλοτριωμένους: pass. pf. ptc. acc. pl. masc.

escludere: 1
estraniare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω