ἀπείραστος (apeirastos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da πειραω
TDNT - 6: 23,822
Numero Strong: G551
aggettivo

1) che non può essere tentato dal male, non soggetto alla tentazione a peccare

ἀπείραστός: nom. sing. masc.

non tentare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω