ἀπερίτμητος (aperitmêtos)

da ἄλφα (come una particella negativa) ed una presunta parola derivata da περιτέμνω
TDNT - 6: 72,831
Numero Strong: G564
aggettivo

1) incirconciso
   1a) metaforicamente quelli il cui cuore ed i cui orecchi sono coperti, cioè l'anima e i sensi sono chiusi all'ammonizione divina

ἀπερίτμητοι: voc. pl. masc.

incirconciso: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω