ἀποβλέπω (apoblepô)

da ἀπό e βλέπω
Numero Strong: G578
verbo

1) girare gli occhi da altre cose e fissarli su un'altra cosa
   1a) guardare attentamente
2) guardare con sguardo mentale fisso

ἀπέβλεπεν: 3sing. att. impf. ind.

avere sguardo rivolgere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω