ἀποδέχομαι (apodechomai)

da ἀπό e δέχομαι
TDNT - 2: 55,146
Numero Strong: G588
verbo

1) accettare, ricevere
2) accettare quello che è offerto da fuori

ἀπεδέξαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἀπεδέξατο: 3sing. med. aor. ind.
ἀπεδέχετο: 3sing. med. impf. ind.
ἀπεκδέχεται: 3sing. med. pres. ind.
ἀπεκδεχόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
ἀπεκδεχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀπεκδεχομένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀπεκδεχομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀποδεξάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀποδεξάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀποδέξασθαι: med. aor. inf.
ἀποδεχόμεθα: 1pl. med. pres. ind.

(+αὐτός) accogliere: 1
accettare: 1
accogliere: 3
aspettare: 6
aspettare con impazienza: 1
ricevere: 1
riconoscere: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω