ἀποδείκνυμι (apodeiknumi)

da ἀπό e δείκνυμι
Numero Strong: G584
verbo

1) segnalare, esporre a vista, esporre
2) dichiarare, mostrare, provare che tipo di persona si è, verificare con gli argomenti, dimostrare

ἀπέδειξεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀποδεδειγμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἀποδεικνύντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀποδεῖξαι: att. aor. inf.

accreditare: 1
mettere in mostrare: 1
mostrare: 1
provare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω