ἀποκαραδοκία (apokaradokia)

da un comparativo di ἀπό ed una parola composta da kara (la testa) e δοκέω (nel senso dell'osservare)
TDNT - 1: 393,66
Numero Strong: G603
sostantivo femminile

1) attesa ansiosa e persistente

ἀποκαραδοκία: nom. sing.
ἀποκαραδοκίαν: acc. sing.

non tradotto: 1
vivere attesa: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω