ἀπολύω (apoluô)

da ἀπό e λύω
Numero Strong: G630
verbo

1) liberare
2) lasciare, congedare, (non detenere più)
   2a) un postulante a cui è data la libertà di partire da una risposta decisiva
   2b) pregare di partire, congedare
3) lasciare libero, rilasciare
   3a) un prigioniero, cioè togliere i suoi ceppi e pregarlo di partire, dargli la libertà di partire
   3b) assolvere qualcuno uno accusato di un crimine e liberarlo
   3c) permettere indulgentemente ad un prigioniero l'autorizzazione di partire
   3d) rilasciare un debitore, cioè non chiedergli conto del debito, rimettere il suo debito
4) usato nel divorzio, congedare dalla casa, ripudiare. La moglie di un greco o di un romano poteva divorziarsi dal proprio marito.
5) andarsene, partire

ἀπέλυεν: 3sing. att. impf. ind.
ἀπελύθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἀπελύοντο: 3pl. med. impf. ind.
ἀπέλυσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀπέλυσε, ἀπέλυσεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀπολύει: 3sing. att. pres. ind.
ἀπολύειν: att. pres. inf.
ἀπολύεις: 2sing. att. pres. ind.
ἀπολύετε: 2pl. att. pres. imptv.
ἀπολυθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀπολυθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
ἀπολυθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.
ἀπολῦσαι, ἀπολῦσαί: att. aor. inf.
ἀπολύσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀπολύσασα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἀπολύσῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀπολύσῃς: 2sing. att. aor. cong.
ἀπόλυσον: 2sing. att. aor. imptv.
ἀπολύσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
ἀπολύων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) lasciare: 1
(+αὐτός) lasciare andare: 1
(+αὐτός) liberare: 1
(+αὐτός) mandare via: 2
(+αὐτός) rimandare: 1
(+ἐγώ) liberare: 1
(+ἐκεῖνος) liberare: 1
(+σύ) liberare: 1
congedare: 5
dopo congedare: 2
lasciare: 1
lasciare andare: 6
lasciare partire: 1
lasciare ritornare: 1
liberare: 16
mandare via: 8
perdonare: 2
prendere commiato: 1
rilasciare: 1
rimandare: 2
rimettere in liberare: 2
ripudiare: 2
sciogliere: 1
se ne andare: 1
Totale: 61

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω