ἀπολαμβάνω (apolambanô)

da ἀπό e λαμβάνω
Numero Strong: G618
verbo

1) ricevere
   1a) di quello che è dovuto o promesso
2) prendere di nuovo, recuperare
   2a) ricevere come retribuzione
3) prendere da altri, prendere separatamente o a parte
4) ricevere qualcuno in modo ospitale

ἀπέλαβεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀπέλαβες: 2sing. att. aor. ind.
ἀπολάβῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀπολάβητε: 2pl. att. aor. cong.
ἀπολαβόμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀπολάβωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἀπολάβωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀπολαμβάνομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀπολαμβάνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀπολήμψεσθε: 2pl. med. fut. ind.

condurre: 1
riavere: 1
ricevere: 8
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω