ἀπορέω (aporeô)

da una parola composta da ἄλφα (come una particella negativa) e la radice di πορεύομαι
Numero Strong: G639
verbo

1) essere senza risorse, essere in difficoltà, essere trovato mancante, essere imbarazzato, essere incerto, non sapere cosa fare
2) essere disorientato, essere incerto
3) non sapere come decidere o cosa fare, essere perplesso

ἀπορεῖσθαι: med. pres. inf.
ἀποροῦμαι: 1sing. med. pres. ind.
ἀπορούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀπορούμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠπόρει: 3sing. att. impf. ind.

(+ἐν ὁ) perplessità: 1
essere perplessità: 2
non conoscere: 1
non sapere: 1
perplessità: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω