ἀποσκίασμα (aposkiasma)

da una parola composta da ἀπό ed una parola derivata da σκιά
TDNT - 7: 399,1044
Numero Strong: G644
sostantivo neutro

1) un'ombra proiettata da un oggetto su un altro

ἀποσκίασμα: nom. sing.

ombra: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω